Péče o nájemníky
tedy služba pro majitele jednotlivých bytů, kteří se nechtějí nebo nemají čas věnovat se každodenním starostem spojených s péčí o nájemníky. Tato práce zejména obsahuje:
měsíční kontrola placení nájmu a jeho evidence podklady pro vymáhání dlužného nájemného
upomínání, v případě potřeby osobní návštěva u neplatiče podklady pro účetní a daňová přiznání
vyhledávání vhodných nájemníků, komunikace s nájemníky, konzultace s daňovým poradcem
řešení závad v bytě, kontrola stavu bytů zprostředkování pojištění bytů
pravidelná kontrola měřičů spotřeby komunikace s SVJ
zajištění bytů v případě neplnění povinností nájemníka roční vyúčtování energií
Odměna správci náleží v případě zaplaceného nájmu. Výše odměny je stanovena v procentech dle náročnosti lokality a počítá se z čistého nájmu dle nájemní smlouvy.